Driftinformation för Vklass

Tillgänglighet Meddelanden
Tillgänglighet 99,989 % Åtgärdade 0
Status ONLINE Ej lösta 0
Driftstatusen kommer från en extern tjänst kallad Pingdom. Sidan är även placerad externt för att kunna visa status även om något går ner i vår serverhall. Alla driftavbrott längre än 5 minuter registreras här.
Upptid: 99,989 % Upptid: 99,989 % Nertid: 0,011 %

Nedtid

DatumTid
Totalt4 minuter
2018-04-11 13:53 1 minut
2018-04-11 13:55 2 minuter
2018-04-24 10:16 1 minut

Meddelanden

DatumSammanfattningKategoriStatus
Inga meddelanden under tidsperioden

Infrastruktur

Vklass driftas hos Softronic AB som har mångårig erfarenhet av serverdrift sedan 1984.

Teknologi

Vklass körs på HP servrar med ett bakomliggande SAN. Alla våra servrar är virtualiserade med hjälp av VMware. I serverhallen används endast välrenommerade partners, såsom Cisco, Dell, HP, IBM, Fortinet och Skanova för att säkerställa drift och möjlighet att leverera högkvalitativa tjänster. Alla komponenter i datacentret övervakas dygnet runt. Detta gör det möjligt för servicepersonal att påbörja felsökning och felavhjälpning inom några minuter.

Kapacitet och Redundans

Datacentret är kopplat till ett av Europas stabilaste och snabbaste IP-nät. Anslutningen görs via fiber och hastigheten är på gigabitnivå. Till detta tillkommer full redundans som är kopplad via en helt oberoende väg. Vid avbrott kopplas trafiken om automatiskt och direkt.

Utrustning för avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

Detta system säkerställer att strömspikar och strömavbrott elimineras och ej har möjlighet att skada eller störa servrar och annan typ av utrustning. Vid ett eventuellt längre strömbortfall försäkrar UPS-systemet en mjuk övergång tills dess att dieselgeneratorerna är i full drif

Kylsystem (HVAC)

Datacentret är utrustat med ett full redundant HVAC system (Heat, Ventilation, Air Condition) som försäkrar att temperaturen i datacentret är optimal för drift av elektronisk utrustning. Systemet cirkulerar och filtrerar luften för att ta bort damm och andra partiklar för att dessa ej skall störa eller skada den elektroniska utrustningen.

Dieselgeneratorer

Vårt datacenter är designat med redundanta on-site dieselgeneratorer för att möjliggöra drift även under ett strömavbrott. Vid ett eventuellt strömbortfall startas de massiva generatorerna inom en minut och börjar generera ström till de interna UPS:erna. Dieselgeneratorerna är designade med en hög kapacitet och har möjlighet att generera ström till ett militärt högkvarter. Generatorerna är noggrant testade och är alltid redo för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall.

Säkerhet

Datacentret är säkerhetsklassat. Det är renoverat och anpassat till datacenter där alla system övervakas 24 timmar om dygnet och TV-övervakning sker dygnet runt där inspelat media lagras offsite. Ingången till datacentret är skyddat med larm och endast säkerhetsvakter och Softronics servicepersonal har tillgång.

Alla Vklass tjänster ligger bakom en hårdvarubaserad brandvägg. Vklass tjänsten är endast åtkomlig vi krypterad SSL förbindelse (RSA > 2048 bits). För vår personal att nå tjänster i Vklass krävs tvåfaktorsinloggning.

Grön IT

Läs mer under Grön IT

Servicetider och backup

Patchuppdateringar

Eftersom Vklass hanterar personuppgifter och annan känslig information inom skolan installerar vi alltid nya patchar varje natt.

Patchuppdateringar körs automatiskt varje natt kl 04.00. Kritiska uppdateringar installeras omgående efter meddelande till kontaktpersoner hos varje kund samt med meddelande här på Vklassdrift.se

Backup

Fullständig filbackup körs daglign på alla våra servrar och lagras på extern backupenhet. På databaser körs databasbackuper dagligen som lagras externt. De olika backupsystemen körs mellan 24.00 och 04.00.

Eftersom vi lagrar all vår data på ett SAN med RAID 10 är vi försäkrade om att inget händer om en disk skulle fallera. Om serverhårdvara fallerar kan en server enkelt flyttas från en maskin till en annan genom att alla servrar är virtualiserade genom VMware.

Synkroniseringar med externa system

Databassynkronisering med andra system så som Extens, Procapita mfl. körs automatisk kl 12.00 och 24.00. Detta påverkar dock ej tjänsten varken i användande eller prestanda.

Uppdatering av funktionalitet i Vklass

Uppdateringar av Vklass funktionalitet görs på söndagar efter kl 24.00. Vid uppdateringar som kräver att systemet tas ned mer än ett par minuter meddelas minst en vecka i förtid. Uppdateringar utanför detta servicefönster meddelas i god tid.

Grön IT

Grön IT

Idag har IT-driften i världen lika stor miljöpåverkan som flygindustrin, Vklass tar denna problematik på allvar. Softronic arbetar löpande med att minska energiåtgången och samtidigt skapa högsta säkerhet. Detta arbete styrs av vår miljöredovisning och följs varje år upp av Softronics styrelse.

Genom virtualisering av Vklass servrar kan vi utnyttja hårdvaran på bästa sätt och minska energiåtgången samtidigt som vi enkelt kan tillföra prestanda på ett enkelt sätt när det behövs. Genom virtualisering har vi minskat vårt behov av antal fysiska servrar vilket påverkar miljön på ett bra sätt.

Byggnation

I datorhallen har vi kontroll på både den relativa luftfuktigheten och temperaturen som är optimerad för maximal livslängd på våra servers. Ventilationen har därför anpassats till ett minimalt flöde för att därigenom se till att kylmaskinerna får arbeta med så konstant miljö som möjligt.

Kyla

Datacentret försörjs av ett redundant system med så kallad frikyla vilket innebär att vi under stora delar av året kan nyttja vårt klimat för att spara så mycket energi som möjligt. Cirkulationsaggregaten är placerade strategiskt för att transportera bort överskottsvärmen vilket innebär att vi även där kan tillåta högre returtemperaturer vilket ger stora besparingar för energiåtgången och miljön.

El

Hela datacentret är försörjd med grön el. Det reservelverk som garanterar vår drift i händelse av strömbortfall från elnätet drivs av miljödiesel.

Övrig säkerhet

I händelse av brand är hela datorhallen skyddad med släckmedlet Argonite vilket är en blandning av kväve och argon och har ingen miljöpåverkan. Den tidiga detekteringen ser också till att en eventuell brand upptäcks och behandlas i ett så tidigt skede som möjligt.

Earth Hour

Vklass har i flera år deltagit i manifestationen Earth Hour efter samråd med våra kunder. Alla våra servrar har då fysiskt stängst av under den timmen som Earth Hour pågår.

Om denna tjänst

Driftstatusen kommer från en extern tjänst kallad Pingdom. Sidan är även placerad externt hos Binero för att kunna visa status även om något går ner i vår serverhall. Pingdom skickar en rad anropp varje minut från olika platser runt om i världen för att kontrollera driftstatusen på Vklass. Alla avbrott på 1 minut eller mer loggas och registreras här i realtid.

Vi på Vklass tror på transparens mot våra kunder och därför har vi satt upp denna tjänst.

Support


Telefon: 08-51 90 93 20

E-post: support (kringla) vklass.se

Vklass

Välj tjänst


Aktiv månad


Länkar